Matris İşlemleri ve Determinant Hesaplama

Burada matrisleri toplama, çıkarma, matrisleri çarpma, matrisin tersini alma, matrisin karesini alma, matrisi bir sayı ile çarpma ve matrisin işaretini değiştirme işlemlerini yapabilir, matrisin determinantını hesaplayabilirsiniz.

En fazla 10 x 10 boyutunda matrislerle hesaplama yapılır.

Toplama ve çıkarma işlemleri için matrislerin eşit satır ve sütun sayısına sahip olması gereklidir.

Çarpma işlemi için birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı eşit olmalıdır.

Determinant hesaplayabilmek için matrisin kare matris (satır sütün sayısı eşit) olması gereklidir.

İşlem:

c Sayısı:c sayısını Matrisle çarpılacaksa girin.

A
Satır: Sütun:
B
Satır: Sütun:

[A'yı birim matris yap.]  [B'yi birim matris yap.]  [Matrisleri birbiriyle değiştir.]

Matris (Matrix, Dizey) Nedir?

Matris sayılardan, sembollerden veya ifadelerden oluşan bir dizidir. Bu diziler genellikle satır ve sütunlardan oluşan dörtgen bir yapıya sahiptir. Matrisler, bir dizi veriyi saklamak, yorumlamak ve bu diziler üzerinde işlemler yapmaya imkan verir. Matrisler doğrusal cebirin (lineer cebir) bir parçasıdır. Soyut kavramların ve şekillerin yorumlanmasında ve fonksiyonların analizinde kullanılırlar.

Matrisler, ekonomi, istatistik, mühendislik, fizik ve bilgisayar alanlarında kullanılırlar. Örneğin bilgisayarda 3 boyutlu grafiklerin işlenmesinde matrisler kullanılır. Bir şeklin öteleme miktarı, dönüş açısı, perspektif ve ölçekleme miktarı gibi bilgileri 4x4 bir matrisle temsil edilir. Bu verileri x (yatay konum), y (dikey konum), z (derinlik) değerleri ve 1 ile çarptığınızda yeni değerlere göre şeklin öteleme miktarı, dönüş açısı, perspektif ve ölçekleme miktarı kolaylıkla ve hızlıca hesaplanmış olur.

Determinant Nedir?

Determinant, kare matrislerden hesaplanan özel bir sayıdır. Determinant bir matrisin tersini (inverse) bulmak ve aynı zamanda doğrusal eşitlikleri çözmek için kullanılır.

Mat12

Matrise eksili sayı yazamıyoruz

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.